Prolog

Rozeznawanie Woli Bożej jest fundamentalną potrzebą człowieka wierzącego i kochającego Boga. Pragnę tutaj przelać i uporządkować przemyślenia. Są one moimi odkryciami i uporządkowuje je dla siebie. Zdaje sobie sprawę, że moja próżność i duma innych, wyrządziły ogromne spustoszenie w moim życiu. Niedobrze jest gdy osoba przywódcza łamie czyjąś wolę oraz gdy osoba zadaniowa ulega depresji. I to jest grzech

Zrozumiałem, doceniłem i poczułem wdzięczność za Dobroć Wszechmocnego Boga. Wolą Bożą jest uszczęśliwienie ludzkości. Więc grzech, który jest działaniem wbrew Woli Bożej, jest nieszczęściem dla ludzi. Ciągle popełniam te same błędy, które mam już rozpracowane, ale nie utrwalone. Potrzebuję podręcznego kompendium. Szczególnie w chwili rozproszenia.

 

Script logo