Dysonans

Definicja
Dysonans poznawczy tworzy Twoje Przekonanie, które nie pozwala Ci zaakceptować poglądów innych ludzi. Daje Ci pewność, że ktoś inny jest w błędzie, nawet wtedy, gdy to Ty popełniasz błąd. Dysonans poznawczy jest dobrze przebadaną cechą charakteryzującą ludzkość. Prowadzono na nim wiele doświadczeń. Ja opiszę jedno z nich, abyś Czytelniku zobaczył, w jaki sposób świat przysparza cierpienie bardzo wielu osobom. Jest to cierpienie wynikające z napiętnowania i izolacji.

Eksperyment
Studenci byli proszeni przez osoby uważane za autorytety, aby zaaplikowali wstrząsy elektryczne innym ludziom. Po tym czynie badani zaczęli negatywnie oceniać swoje ofiary.

Taki eksperyment, tylko na światową skalę, fundują obecnie całej ludzkości, współczesne autorytety. Przy okazji wspomnę, że taki badany student nie oceniał źle swojej ofiary jeżeli w dalszej części eksperymentu miał zamienić się z nią miejscem. Innymi słowy, było tak, jeżeli ofiara mogła wziąć odwet na nim. Drugim wyjątkiem, w którym bliźni nie był źle oceniany, jest przykład studenta z niską samooceną. A może jest to przykład pokornego człowieka? Tak przyjacielu, psychologia dąży, aby utrzymać w człowieku wysoką samoocenę. Czy jest to dążenie słuszne? Czy dzięki temu lepszy jest ten świat, a ludzie lepiej dogadują się ze sobą?

Reguła jednego procenta,
precyzuje (w swojej nazwie) ile dokładnie człowiek jest w stanie zaakceptować treści niezgodnej z jego przekonaniami, jako swoje własne. Jest to podstawowa reguła, której żaden porządny wciskacz kitu nie przekroczy. Przekraczanie tej reguły powoduje wprost proporcjonalny wzrost dysonansu poznawczego u manipulowanej osoby. Może spowodować odrzucenie oferty.

Człowiek ze swojej natury nie rozpoznaje co jest prawdą, a co kłamstwem. W powyższym eksperymencie, nie jest w stanie rozeznać czy naprawdę razi prądem innych ludzi, czy ma do czynienia z dobrym aktorem. Z tego co jestem w stanie rozeznać, ludzkość robiła różne wersje tych badań i wynik był ten sam. Człowiek tego, co uważa za wartość, będzie bronił. Stąd tyle kłótni i wojen. Z kłamstwa, podawanego długo i konsekwentnie z wykorzystaniem różnych reguł, między innymi reguły jednego procenta.

Script logo