Inicjacja

Obecnie ludzkość wypracowała sobie warunki, w których naprawdę ciężko jest jej funkcjonować. Będąc postawionym przed takim faktem, bardzo trudno odpowiedzieć sobie dlaczego. Zaczynam więc od omówienia inicjacji. Tak jak w matematyce, najpierw zacznę od definicji, aby móc wysnuć prawidłowe twierdzenie. Definicja jest tą podstawą, której trzeba się przyglądać jeżeli coś teoretycznie powinno działać, a w praktyce nie działa. 

Definicja inicjacji
Jeżeli lubisz budować, może być kamieniem węgielnym. Jeżeli życie wydaje Ci się szambem, to jest to mechanizm dosrywający. Jeżeli lubisz błyszczeć, to jest to dodatkowy reflektor. Innymi słowy: cokolwiek co tworzy obecne warunki, nie tylko miało debiut, ale to ciągle trwa. I w ten sposób warto patrzeć na inicjacje, zarówno te, które były jak i te, które nastąpią. Jeżeli spotkasz się z tą teorią po raz pierwszy, to prawdopodobnie trochę czasu zajmie Ci jej oswojenie.

Inicjacja negatywna
Zadam Ci pytanie: Jak to jest, że wszyscy wiedzą co jest dobre, a tak mało jest dobra wokół nas? Lub inaczej: Dlaczego tak wiele osób przedkłada swoje osobiste dobro (egoizm) wiedząc, że zazwyczaj  niszczy ono dobro ogółu? Zasady moralne są zbiorem reguł obowiązujących w danym społeczeństwie, które człowiek przyswaja już od najmłodszych lat w rodzinie. Coraz częściej obserwuje się odejście od religii (chyba głownie chrześcijaństwa) na korzyść tzw uznanych zasad moralnych. Czy uznane zasady moralne mogą dopuścić inicjację negatywną, czyli taką która będzie degradowała człowieka? No cóż, myślę że mogą, jeżeli były wprowadzane systematycznie, małymi kroczkami tak, aby człowiek uznał je za dobre.

Dziwnym też dla mnie wydaje się fakt, że dyskusje o moralności zawsze przywołują na myśl duchownych albo polityków. Przecież podstawowym środkiem wdrażania zasad moralnych są media. Potem szkoła/praca, a potem rodzina. No chyba że uchowała się jakaś silna rodzina, która stawia temu opór. Ale wydaje mi się, że to jest raczej wyjątek potwierdzający regułę. A niby na co przeznacza się obecnie najwięcej czasu? O czym się najwięcej rozmawia? O pogodzie, bo wielka jest w narodzie ilość inicjacji negatywnych, a każda (szczera) rozmowa może o tym przypomnieć lub dać początek kolejnej. Tak działa wszędobylska cenzura praktyczna, oparta głównie na szyderstwie.

Przykład
Według współczesnych trendów rodzic powinien być animatorem czasu wolnego dzieci. Niedawno zdałem sobie sprawę, że ta wytyczna dzieli rodziny w całej Polsce: na dobre rodziny z animującymi rodzicami i te złe. Ze względu na to, że posiadam kilkoro dzieci – siłą rzeczy zmuszone są one do samodzielnego zarządzania czasem – to moja rodzinka zalicza się do tej drugiej kategorii. Faktycznie takie dzieci mają często gorsze osiągi w szkole, ale na plus jest to, że później radzą sobie lepiej w dorosłym życiu. I przecież w wychowaniu o to powinno chodzić. Kiedy to dziecko ma popełniać swoje błędy? Przecież dzieci warto uczyć korzystać z wolności, a nie przygotowywać do zniewolenia.

  • Zakątek

    przestrzeń życiowa, kłótnia, sesja wentylacyjna

  • Zdrowie

    maszyna rife'a

Script logo