Wiara

Według mnie w centrum wiary stoi krzyż. Jest to przerażające narzędzie, które ludzkość wymyśliła dla siebie samej. Wykorzystywane było do tego, aby upodlić, wręcz zmiażdżyć cierpieniem człowieka. Możemy sobie tylko wyobrazić, ile złości wyrzucał z siebie taki człowiek, skazany przez innych na krzyż. Jak napisała Katarzyna Rivas, Jezus był pierwszym, który nie złorzeczył będąc na krzyżu. To był szok dla ówczesnych ludzi. To jest szok dla każdego człowieka, który bezpośrednio na sobie doświadcza cierpienia. I ten krzyż, jest wyzwanie danym i zadanym ludzkości, właśnie przez Jezusa. Nie jest on ozdobą, ale czymś niechcianym, obowiązkiem osoby wierzącej, czymś co należałoby oswajać. Całość wyrażona jest w trzech zaleceniach: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa.

Ukoronowaniem życia jest znalezienie sobie miejsca przy Bogu na wieczność. Innymi słowy: nieskończoną wartość posiada możliwie wczesne tworzenie więzi z Bogiem opartej na miłości. Trzeba szukać rozwiązań, aby relacja Bóg-człowiek była oparta na miłości, a nie tylko na miłosierdziu. Dlatego niezbędna jest akceptacja cierpienia, które Bóg na nas zechce nałożyć. Jednak trzeba pamiętać, że w relacjach Bóg-człowiek, najpierw jest krzyż Jezusa, czyli Miłosierdzie Boże, a potem dopiero cierpienie ludzkie, w miarę wzrastania w człowieku miłości do Boga. Wtedy, gdy człowiek zaczyna pragnąć tego cierpienia. Ten schemat bardzo przypomina Teorię Dezintegracji Pozytywnej. Zdrowa wiara ma też odpowiednie proporcje. Jest ona w 90% ukryta, a w 10% publiczna.

Mimo że człowiek w egoizmie swoim przypomina diabła, to ma możliwość i przywilej uszlachetniania (uświęcania) siebie. Mam nadzieję, że w dobie ataku na Kościół, wzorowanym na schemacie z Irlandii, uda się nam Polakom, obronić tą ludzko-bożą instytucję. Ani zgnilizna moralna osób duchowych, ani postawa roszczeniowa oraz obojętność (pycha) osób świeckich, nie wygrają w tej walce. Nie jest łatwo ukazać wartości duchowe, przy tej promocji wszystkiego co doczesne i nietrwałe. A słuszne wydaje się być to, aby przemijające służyło wiecznemu.

  • Nędza

    o ubóstwie o jodze o pułapkach szatańskich

  • Pokora

    o wsparciu Boga i pojednaniu z bliźnim

Script logo