Wola

Bóg jest odrzucony, że wymaga tego, co jest wbrew woli ludzkiej. A pomieszania pojęć występują, gdy pokorę myli się ze zgodą na wszystko.

Demon pierwszy: obżarstwo (łakomstwo) 
Myśli o wspaniałych ucztach,  spotkaniach towarzyskich, fantazje kulinarne prowadzą często od utraty wiary w sens postów i umartwień. Jakby dalszą konsekwencją tych myśli jest obawa o zdrowie. Drugim biegunem takich myśli, ale pochodzącym od tego samego demona, jest radykalizm ascetyczny, który zaprzecza własnym słabościom i równocześnie zapomina o potrzebach innych ludzi.

Obroną jest gościnność i kontrola własnej wyobraźni - tak, aby demon obżarstwa nie mógł się nią posłużyć.

Św. Archanioł Sealtiel, „Modlitwa Boga" - zwalcza ducha nieumiarkowania i pijaństwa. Temu występkowi przeciwstawiamy cnoty umiarkowania i wstrzemięźliwości.. Jako ten, który przynosi łaski, w prawej ręce trzyma czarę z kwiatami, czyli znak radości i życia w Bogu. Pan Jezus powiedział do Józefy Menendez: „Radość w Bogu jest kluczem do wszystkich łask ".

Demon drugi: nieczystość (rozpusta, cudzołóstwo, nierząd, pederastia, pożądliwość, słowa nieczyste) 
Potrzeba bliskości i posiadania potomstwa, była traktowana przez ojców pustyni jako coś naturalnego. W przeciwieństwie do manichejczyków. Ewagriusz zdawał sobie sprawę, że niemożliwe jest całkowite wyzwolenie się z naturalnych pragnień seksualnych. Demon nieczystości ukazuję wstrzemięźliwość jako bezsensowną, a Boga jako tyrana, który wymaga rzeczy ponad ludzkie siły. Dlatego w walce z tym demonem chodzi głównie o to, aby namiętność nie przejęła kontroli nad człowiekiem.

Ścisły post, czuwanie nocne, modlitwa oraz powściągliwość powodują, że demon, nienawidzący udręki ciała, ucieka. Zaatakowany powinien też opowiadać innym o swoich upadkach, a nie szczycić się trudami ascezy.

Św. Archanioł Rafał, „Lekarstwo Boga" - zwalcza ducha nieczystości, rozwiązłości i niemoralności. Jako opiekun Sakramentu Ducha Świętego (Bierzmowania) nosi czerwone jak ogień szaty. Jest Aniołem miłości, pocieszenia i uzdrawiania.

Script logo