Prolog

Rozeznawanie Woli Bożej jest fundamentalną potrzebą człowieka wierzącego i kochającego Boga. Pragnę tutaj przelać i uporządkować przemyślenia. Są one moimi odkryciami i uporządkowuje je dla siebie. Zdaje sobie sprawę, że moja próżność i duma innych, wyrządziły ogromne spustoszenie w moim życiu. Niedobrze jest gdy osoba przywódcza łamie czyjąś wolę oraz gdy osoba zadaniowa ulega depresji. I to jest grzech

Zrozumiałem, doceniłem i poczułem wdzięczność za Dobroć Wszechmocnego Boga. Wolą Bożą jest uszczęśliwienie ludzkości. Więc grzech, który jest działaniem wbrew Woli Bożej, jest nieszczęściem dla ludzi. W przypadku prawidłowych relacji międzyludzkich, zawsze jest tak, że występuje wymiana. Ten kto ma dużo (np talentów), daje temu, kto ma braki, a ten kto ma braki bierze od tego, kto ma czym się podzielić. A ludzie są tak skonstruowani, że każdy ma braki i każdy ma swoje silne strony tzn. ma się czym podzielić (fajny test określający temperament jest tutaj). O chociażby bezinteresowną życzliwością, czy sprawdzoną informacją, które to w dzisiejszych czasach, są towarami bardzo deficytowymi. 

Ciągle popełniam te same błędy, które mam już rozpracowane, ale nie utrwalone. Potrzebuję podręcznego kompendium. Szczególnie w chwili rozproszenia.

Ojcowie Pustyni (Piotr Damasceński)
Dzięki wielu pokusom i nabywanej dzięki nim wytrwałości człowiek staje się doświadczony, a w ten sposób poznaje własną słabość i moc Boga. Świadomość własnej słabości i niewiedzy pomaga mu zrozumieć, że kiedyś nie wiedział o rzeczach, które teraz zna. W ten sposób zaczyna rozumieć, że rzeczywiście, tak jak kiedyś nie wiedział o tych rzeczach i nie zdawał sobie sprawy ze swojej niewiedzy, tak zapewne jest o wiele więcej spraw, o których może w przyszłości się dowie, jak mówi wielki Bazyli.

Script logo