Test osobowości

W każdym wierszu wybierz jedną odpowiedź najbardziej do Ciebie pasującą. Po najechankiu kursorem myszy na daną cechę zobaczysz jej dodatkowy opis.

Imię badanego:
Imię pomagającego:

Mocne strony

Słabe strony